Zaštita osobnih podataka

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Slanjem upita izričito izjavljujem da sam ZANA TRAVEL D.O.O. dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje podatke te dozvoljavam da ih isti koristi u cilju zaštite mojih osobnih interesa u svim poslovima koje ugovaram s ZANA TRAVEL d.o.o. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju.

ZANA TRAVEL d.o.o. se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu.

Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka dvije godine, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

Putnik daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija ZANA TRAVEL D.O.O.